Menu
EUR
  • Alles voor de vrouw
  • Persoonlijk advies
  • Familiebedrijf sinds 1954

Privacy Policy

Privacybeleid Vandortmode.nl

Versie 1.2

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16-10-2018.

 

Privacyverklaring Bodyfashion Bilthoven BV, Modehuis Bilthoven BV, Van Dort Fashion Utrecht BV & Van Dort Utrecht BV.

Wij zijn Bodyfashion Bilthoven BV, Modehuis Bilthoven BV, Van Dort Fashion Utrecht BV & Van Dort Utrecht BV. Van Dort Bodyfashion BV is een luxe lingerie en badmode speciaalzaak met een uitgebreid assortiment en een vakkundig team die hun vak uitstekend verstaan. Modehuis Bilthoven BV is een dames modezaak die zicht richt op de vrouw met haar eigen unieke stijl. Van Dort Fashion Utrecht BV is een unieke Fashion winkel voor de modische stoere, zelfstandige vrouw. Van Dort Utrecht BV richt zich op de basics die elke vrouw nodig heeft. Wij verkopen onze kleding via zowel onze fysieke winkels als via onze online webshop. Aan onze klanten bieden wij een spaarsysteem aan waarbij zij kunnen sparen voor mooie kortingen.

Onze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens, waarom en wanneer wij gebruik mogen maken van uw persoonsgegevens, hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren en of, en zo ja, met wie wij uw gegevens delen. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Wij willen u er graag op attent maken dat op overeenkomsten die wij met u sluiten onze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze zijn te raadplegen via de volgende link: https://www.vandortmode.nl/service/general-terms-conditions/

 

“Persoonsgegevens” en “verwerken”

Met het begrip "persoonsgegevens" wordt de informatie bedoeld waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens verwoord met het begrip "verwerken".

 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens direct van u zelf. Wanneer wij uw persoonsgegevens niet direct van u verkrijgen, verkrijgen wij uw persoonsgegevens via één van de volgende kanalen:

 

Sollicitanten

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via een uitzendbureau, een andere winkel of een opleidingsinstituut waar u een opleiding volgt.

 

Overig

Wij verkrijgen bijvoorbeeld uw persoonsgegevens van het bedrijf waar u werkzaam bent of bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doelen

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt voor de doelen die wij daaraan stellen. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zomaar voor een ander doel verwerken. Mocht het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens voor een ander doel verwerken, dan informeren wij u vóóraf hierover. Voor meer uitleg over onze doelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij hebben de volgende doelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 

Klanten

Wij verwerken uw persoonsgegevens om: uw aangekochte goederen te bezorgen (webshop), u deel te laten nemen aan ons spaarsysteem, u te adviseren over aankopen, nieuwsbrieven of uitnodigingen te versturen, garantie- en / of ruiltermijnen vast te stellen, aankoop bonnen digitaal te versturen, aankopen te analyseren, marketing doeleinden, uw en onze eigendommen te beveiligen en vragen en/of klachten af te handelen of contact met u op te nemen.

 

Sollicitanten

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te kunnen beoordelen of u geschikt bent voor de functie waarvoor u solliciteert, informatie in te winnen over u als sollicitant en om personeel of stagiaires aan te kunnen nemen wanneer daar vraag naar is.

 

Overig

Wij verwerken uw persoonsgegevens om met u te communiceren of contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u

Wij verwerken niet zomaar alle persoonsgegevens. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de bovenstaande doelen.

 

Klanten

Zowel in de winkel als op onze webshop verwerken wij verwerken uw aankoopgegevens. Via onze webshop verwerken wij ook uw contact- en adresgegevens. Wanneer u deelneemt aan ons spaarsysteem verwerken wij uw adres- en contactgegevens. Voor onze klacht- en / of vraagafhandeling verwerken wij uw contactgegevens. Bij een bezoek aan een van onze winkels verwerken wij ook camerabeelden van u.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de overeenkomst die wij met u sluiten. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is niet verplicht. Wanneer u uw persoonsgegevens niet verstrekt kunt u niet deelnemen aan ons spaarsysteem en kunnen wij de aangekochte goederen via onze webshop niet bezorgen.

 

Sollicitanten

Naast uw contactgegevens verwerken wij alle persoonsgegevens die u ons verstrekt bij uw sollicitatie. Denk hierbij aan opleidingen, beoordelingen en een motivatiebrief.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is niet verplicht. Wanneer u uw persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij een eventuele sollicitatieprocedure niet met u doorlopen.

 

Overig

Wij verwerken van u in ieder geval uw contactgegevens. Daarnaast kunnen wij verwerken bij wie u werkzaam bent en welke functie u heeft. Stuurt u ons, of wij u, een factuur, dan verwerken wij ook alle gegevens die daar op vermeld staan.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens is vanuit een zakelijk oogpunt een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met u te kunnen sluiten. Het verstrekken van deze persoonsgegevens is voor u niet verplicht. Op het moment dat u uw persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, heeft dat tot gevolg dat wij geen overeenkomst met u kunnen aangaan. In een niet zakelijke context is het verstrekken van uw persoonsgegevens uiteraard niet verplicht. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij echter geen contact met u opnemen of contact onderhouden.

 

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens mogen slechts verwerkt worden wanneer wij daar een grondslag voor hebben. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebben wij de volgende grondslagen:

 

Klanten

Voor deelname aan ons spaarsysteem vragen wij uw toestemming. Dit geldt ook voor het opnemen van contact met ons via onze website. Voor het verwerken van camerabeelden hebben wij een gerechtvaardigd belang, te weten het beschermen van uw en onze eigendommen. Voor het overige geldt dat uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de overeenkomst die wij met u sluiten.

 

Sollicitanten

Wij vragen uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Zonder sollicitaties zou de continuïteit van ons bedrijf in gevaar kunnen komen.

 

Overig

Wij vragen uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Daarnaast zijn de persoonsgegevens in zakelijk context noodzakelijk voor de overeenkomst die wij met u sluiten. In alle andere gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Zonder deze verwerkingen kunnen wij met relaties die voor ons noodzakelijk zijn geen contact meer opnemen. Het verwerken van factuurgegevens is een wettelijke verplichting.

 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk. Wij hebben dan ook de volgende bewaartermijnen vastgesteld die mede zijn bepaald door wettelijke verplichtingen.

 

Klanten

Wij bewaren uw aankoopgegevens voor een termijn van zeven (7) jaren. Dit is gebaseerd op wettelijk vastgelegde termijnen. Gegevens die noodzakelijk zijn voor de garantietermijn bewaren wij twee (2) jaren. Doet u mee aan ons spaarsysteem? Dan bewaren wij persoonsgegevens die daarvoor noodzakelijk zijn zeven (7) jaren. Camerabeelden worden maximaal één (1) week bewaard.

 

Sollicitanten

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel één (1) maand. Met uw toestemming bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal één (1) jaar.

 

Overig

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van het zakelijke contact dan wel dat de relatie die wij met u hebben relevant is voor onze BV’s. Financiële gegevens worden zeven (7) jaar bewaard.

 

Wie ontvangen uw persoonsgegevens

 

Klanten

Het postorderbedrijf ontvangt uw persoonsgegevens wanneer u een bestelling op onze website plaatst. Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics (op onze website) en mogelijk MailChimp. Deze partijen ontvangen sommige van uw persoonsgegevens zoals uw surfgedrag en e-mailadres. Zie hiervoor ook onze Cookieverklaring.

Zowel Google Analytics als MailChimp zijn onderdeel van de EU-US Privacy Shield. Op basis hiervan mogen wij uw persoonsgegevens met deze partijen delen.

 

Sollicitanten

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens delen binnen onze BV’s. Andere partijen ontvangen van u geen persoonsgegevens.

 

Overig

Financiële gegevens worden gedeeld met onze boekhouder(s). Overige persoonsgegevens worden niet gedeeld.

Wanneer een wettelijke verplichting daartoe bestaat, kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met een toezichthouder of andere instantie.

 

Beveiliging

Wij dragen zorg voor de beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Met onze verwerkers hebben wij Verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

 

Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen zullen wij hier melding van maken. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan onze website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, zijn van u persoonlijk. Daarom heeft u de volgende rechten:

 

Het recht om uw toestemming in te trekken

U heeft het recht om de toestemming die u heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder andere rechtsgrond, uw persoonsgegevens niet langer verwerken.

 

Recht van inzage, rectificatie en gegevenswissing.

Op uw verzoek zullen wij u meedelen of er iets, en zo ja wat, er met uw persoonsgegevens is gebeurd. Wij zullen u dan informatie geven over de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn gebruikt, welke persoonsgegevens zijn gebruikt en wie de ontvangers zijn of worden van uw persoonsgegevens. Ook zullen wij u zo mogelijk meedelen welke periode uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en/of op basis waarvan die periode wordt bepaald.

Mocht het zo zijn dat wij onjuiste persoonsgegevens van u verwerken, dan heeft u het recht om deze door ons te laten aanpassen, te verbeteren of aan te vullen.

In sommige gevallen heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten wissen. Hier zijn wel vereisten aan verbonden en dus uitzonderingen mogelijk.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft als betrokkene het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer u bijvoorbeeld vindt dat wij niet de juiste persoonsgegevens van u verwerken of wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt terug te krijgen. Wanneer het mogelijk is kunnen wij deze verstrekte persoonsgegevens ook rechtstreeks doorsturen naar een andere partij wanneer u hier om verzoekt.

 

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit bezwaar moet u onderbouwen waarom u een belang heeft bij het niet langer verwerken van uw persoonsgegevens.

 

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wilt u gebruik maken van uw rechten? Neem dan contact met ons! Wanneer een verzoek bij onsbinnen komt met betrekking tot bovenstaande rechten, moeten wij nagaan door wie zo’n verzoekwordt gedaan. Dit doen wij door van u een kopie te vragen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs. De pasfoto op het identiteitsbewijs mag wordt afgeschermd. Wij behandelen alleen verzoeken die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Heeft u nog vragen of zijn zaken onduidelijk? Neem dan via onderstaande gegevens contact met ons op:

Sven Romijn
Lichte Gaard 6
3511 KT Utrecht
T: 030 63 68 888
E: [email protected]

page5image17568

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
€0,00
Bestel nog voor €75,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »